Menu Zamknij

Krótka historia Ostrołęckiego Spotkania Charyzmatycznego (OSCh).

W 2003r. zrodziła się w naszych sercach myśl, aby zorganizować całodniowe spotkanie charyzmatyczne dla ludzi z Odnowy archidiecezji białostockiej. Planowaliśmy je na 200-300 osób. Szybko Pan Bóg pokazał nam, że On chce inaczej. Przyjechało 600 osób, a w czasie trwania OSCh Pan dokonywał w naszych sercach różnych przemian i uzdrowień. Jego błogosławieństwo objawiało się między innymi tym, że w trakcie organizacji spotkania wszystko się udawało, nie mieliśmy żadnych większych problemów. Spotkaniu przyświecały ewangeliczne słowa: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. Konferencje wygłosili: ksiądz Wojciech Nowacki i ksiądz Jacek Czaplicki (o potrzebie ewangelizacji we współczesnym świecie). Modlitwę o rozbudzenie charyzmatów poprowadził ksiądz Krzysztof Herman.

Po I OSCh dotarło do nas wiele głosów, mówiących o tym, jak bardzo takie spotkania są potrzebne ludziom Odnowy. Podczas podsumowania I OSCh pojawiło się w nas  pragnienie, aby kontynuować to dzieło, ale rozszerzyć je na całą Polskę północno-wschodnią. W niedługim czasie po tym wydarzeniu nasza młoda, wtedy półtoraroczna wspólnota, modliła się o imię. Pan pokazał nam, że najlepiej nasz charyzmat ewangelizacji wyrazi nazwa „Wypłyń na głębię”. Aby być wiernym właśnie owemu charyzmatowi, chcemy Was zapraszać na kolejne Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne.

PROGRAM XVI OSCh

Piątek, 1 lutego 2019 – „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – Konferencja I: „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina” – ks. Marek Wasąg 

11.00 – świadectwo 

11.15 – panele tematyczne (do wyboru) 

  1. „Jak sobie radzić z uzależnieniami i współuzależnieniami?” – ks. Jacek Zakrzewski SAC
  2. „Jak radzić sobie z lękiem…?” – Asia i Norbert Dawidczykowie
  3. „Jak radzić sobie z relatywizmem i lenistwem duchowym?” – Ida Niemirowska
  4. „Jak radzić sobie z grzechami języka w kontekście troski o relacje we wspólnocie?” – WMU

13.15 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – WMU 

15.15 – Konferencja II: „Człowiek wolny a człowiek zniewolony” – o. Andrzej Bielat OP 

16.00 – refleksja w parach  

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O zerwanie więzów uzależnień z wyznaniem Jezusa jako Pana” – o. Michał Murzyn OP 

17.15 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia

Sobota, 2 lutego 2019 – „Kocham siebie, kocham ciebie” 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – Konferencja I: „Kochać siebie samego – w drodze ku akceptacji” – Monika i Marcin Gajdowie 

11.00 – świadectwo 

11.15 – refleksja w parach 

11.30 – Konferencja II: „Kocham siebie, kocham ciebie” – ks. Stanisław Tokarski  

12.30 – adoracja NS „W lustrze Bożej Miłości” – Monika i Marcin Gajdowie  

13.15 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – WMU 

15.15 – Konferencja III: „Miłość budująca i miłość rujnująca” – o. Andrzej Bielat OP 

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O łaskę akceptacji i miłości siebie i innych” – Joanna i Norbert Dawidczykowie 

17.00 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia 

Posługa muzyczna: piątek/sobota – Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

 Niedziela, 3 lutego 2019 – „Kościół – nasz dom” 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – Konferencja I: „Kościół mój dom” – Maciej Górnicki 

11.00 – modlitwa Słowem Bożym – Ania Bubrzycka 

11.45 – Konferencja II: „Ubogich zawsze mieć będziecie” – s. Anuncjata i ks. Adam Jabłoński 

12.45 – „Dziewczynka z zapałkami” – teatr „Promyki Dziesiątki” 

13.30 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 

15.15 – Konferencja III: „Jak kształtować relację świeccy – duchowni w Kościele” –  

Danusia Zajkowska i ks. Andrzej Brzozowski 

16.00 – świadectwo  

16.15 – refleksja w parach  

16.30 – modlitwa „O miłość do Kościoła” – Ania i Marek Rokitowie 

17.15 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna: niedziela – diakonia z Zambrowa 

PROGRAM XV OSCh

Piątek, 26 stycznia 2018 – „Przebaczenie drogą do uzdrowienia”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Czym jest przebaczenie?” – ks. Krzysztof Kralka

10.45 – modlitwa śpiewem

11.00 – Konferencja II: „Rachunek sumienia jako czas przyglądania się relacjom z innymi” – o. Jacek Olczyk SJ

12.00 – Anioł Pański

12.15 – wprowadzenie oraz medytacja i rachunek sumienia – Michał Frąckiewicz

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Jak wyjść naprzeciw łasce przebaczenia?” – ks. prof. Romuald Jaworski

16.00 – modlitwa o przebaczenie i uzdrowienie relacji – ks. Andrzej Grefkowicz

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna: diakonia z Zambrowa

Sobota, 27 stycznia 2018 – „Moja droga powołania”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Do czego i dlaczego Bóg mnie powołuje?” – Christof Hemberger

11.15 – modlitwa uwielbienia

11.30 – Konferencja II: „Jak czerpać radość z drogi mojego życia?” – ks. Wojsław Czupryński

12.10 – Anioł Pański

12.15 – modlitwa wstawiennicza o radość w powołaniu i jego akceptację – Christof Hemberger

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – świętowanie XV–lecia OSCh; koncert uwielbienia

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna: zespół New Life’m

Niedziela, 28 stycznia 2018 – „Życie łaską Bożą”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Jak rozpoznać Boży Głos w swoim życiu?” – Christof Hemberger

11.15 – warsztat: „Sposoby na wsłuchanie się w Boży Głos” – Norbert Dawidczyk

12.00 – Anioł Pański

12.10 – modlitwa o otwarcie na Boży Głos – Christof Hemberger

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja II: „Jak współpracować z łaską?” – Artur Skowron

16.15 – adoracja NS i podsumowanie (odkryć) – ks. Czarek Czarkowski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna: zespół New Life’m

PROGRAM XIV OSCh

Piątek, 17 lutego 2017 – „Boży prorocy”

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – modlitwa uwielbienia

11.00 – Konferencja I: „Historia i rola proroków w ST i NT” – ks. Zbigniew Skuza

12.00 – Anioł Pański

12.10 – Konferencja II: „Współcześni prorocy i proroctwa” – ks. Wojciech Nowacki

13.10 – Adoracja NS – „Co mówisz do mnie, Panie?” – ks. Marcin Wrzos

13.40 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Ja – prorok” – Karol Sobczak

16.15 – Modlitwa charyzmatyczna „O bycie Bożym prorokiem” – Mariusz  Mycielski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Sobota, 18 lutego 2017 – „Służba w Chrystusie”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – modlitwa uwielbienia

11.00 – Konferencja I: „Poznać i podjąć swój charyzmat” – ks. Zbigniew Snarski

12.00 – Anioł Pański

12.10 – Grupki dzielenia

12.30 – Konferencja II: „Nasze społeczne zaangażowania” – Norbert Dawidczyk

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Modlitwa charyzmatyczna „Oto ja, poślij mnie” – Darek Jeziorny

16.15 – koncert Uwielbienia – zespół

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna (piątek, sobota) – „Agnieszka Cudzich z zespołem”

Niedziela, 19 lutego 2017 – „Codzienność w Chrystusie”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – modlitwa uwielbienia

10.30 – Konferencja I: „Słowo Boga w mojej codzienności” – Małgorzata Mularczyk

11.30 – Wprowadzenie i modlitwa osobista Słowem Bożym – Norbert Dawidczyk

12.15 – Konferencja II: „Odpoczynek i świętowanie w mojej codzienności” – ks. Tomasz Jaklewicz

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Życie codzienne w Chrystusie” – ks. Wojsław Czupryński

16.15 – zabawa taneczna – Mariusz Kubeł

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna  (niedziela) – diakonia muzyczna z Zambrowa

PROGRAM XIII OSCh

Piątek, 5 lutego 2016 – „Jego Miłosierdzie”

10.00 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

11.00 – Konferencja I: „Czym jest miłosierdzie i przebaczenie, które otrzymuję?” – Lucyna Słup 

12.00 – Anioł Pański

12.15 – Konferencja II: „Jak mogę okazywać innym miłosierdzie i przebaczenie?” cz. I – Katerina Lachmanova

13.45 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Jak mogę okazywać innym miłosierdzie i przebaczenie?” cz. II – Katerina Lachmanova

16.15 – Modlitwa o otwarcie się na Miłosierdzie (przed NS) – ks. Jacek Dąbrowski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Sobota, 6 lutego 2016 – „Jego Mądrość”

09.30 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

10.30 – Konferencja I: „Wsłuchać się w Głos Mądrości Bożej” – Katerina Lachmanova

11.30 – adoracja przed NS – ks. Grzegorz Karwowski

12.00 – Konferencja II: połączona z modlitwą charyzmatyczną „Jak podejmować decyzje, aby były one zgodne z Wolą Bożą?” – Katerina Lachmanova

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Zagrożenia duchowe; moje wewnętrzne głody” – ks. Marek Dziewiecki

16.15 – Koncert Uwielbienia – zespół Kadosz

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Niedziela, 7 lutego 2016 – „Jego Marzenia”

09.30 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

10.30 – Konferencja I: „Czy Jezus jest marzycielem?” – Marcin Jakimowicz

12.00 – Anioł Pański

12.15 – charyzmatyczna modlitwa uwielbienia „Być szczęśliwym już tutaj na ziemi” – ks. Czarek Czarkowski

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – „Niebo jest dla każdego” – Ireneusz Krosny

16.45 – Koncert Uwielbienia – zespół OdNowa

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

PROGRAM XII OSCh

Sobota, 31 stycznia 2015 – „Być jak Maryja”

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – nauczanie I: „Maryja i jej misja na ziemi” – o. Michał Murzyn OP

11.15 – rozważania różańcowe – Jan Budziaszek

12.15 – nauczanie II: „Głos Maryi dzisiaj” – ks. Sławomir Płusa

13.00 – refleksja modlitewna – ks. Sławomir Płusa

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – uwielbienie Bożego Miłosierdzia – New Life’M

15.15 – nauczanie III:  „Moja misja w oczach Maryi” – ks. Leszek Piórkowski

16.00 – adoracja NS – Ania Bubrzycka i Dorota Śledzińska

17.00 – grupki dzielenia

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Niedziela  01 lutego 2015 – „Być charyzmatykiem”

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – nauczanie I: „O darach zwyczajnych” – ks. Andrzej Brzozowski

11.00 – modlitwa o dary zwyczajne – Danusia Zajkowska

11.30 – nauczanie II: „O modlitwie w językach” – Gienia Teleszewska

12.00 – modlitwa o dar języków – Gienia Teleszewska

12.30 – nauczanie III: „O darze proroctwa i innych darach nadzwyczajnych” – ks. Michał Olszewski  SCJ

13.00 – modlitwa o dary nadzwyczajne – ks. Michał Olszewski  SCJ

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – nauczanie IV: „Żyć w Duchu Świętym” – ks. Andrzej Witerski

16.00 – koncert chwały – New Life’M

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

PROGRAM XI OSCh

Sobota, 1 lutego 2014 – „Duch Święty”

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.20 – modlitwa i słowo wstępne 

11.00 – katecheza I

12.00 – „Modlitwa o Wylanie Darów Ducha Świętego”

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.20 – katecheza II

16.40 – grupki dzielenia

17.20 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

19.30 – zakończenie

Niedziela, 2 lutego 2014 – „Jezus Panem”

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty 

10.20 – modlitwa i słowo wstępne  

11.00 – katecheza I

12.15 – „Modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana” 

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II

16.30 – koncert uwielbienia

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia

19.30 – zakończenie

Posługa muzyczna – zespół New Life M.

PROGRAM X OSCh

Sobota, 2 lutego 2013 – „Kościół”

10.00 – powitanie

10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty

11.00 – katecheza I: „Dar Kościoła” – Michelle Moran

12.30 – „Modlitwa o umiłowanie Kościoła” – ks. Mariusz Mik

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II: „Moje miejsce w Kościele” – Michelle Moran

16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Janusz Stepnowski

19.30 – zakończenie

Posługa muzyczna Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

Niedziela, 3 lutego 2013 – „Wiara”

10.00 – powitanie

10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty

11.00 – katecheza I: „Charyzmat wiary” – Michelle Moran

12.30 – „Modlitwa o ogień wiary” – Norbert Dawidczyk

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II: „Szaleństwo wiary” – ks. Rafał Jarosiewicz

16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.30 – zakończenie

Posługa muzyczna: diakonia muzyczna z diecezji warmińskiej „8 Błogosławieństw”

PROGRAM IX OSCh

Sobota, 28 stycznia 2012 – „Modlitwa osobista”

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – ks. Wojciech Nowacki

11.00 – katecheza I: „Dlaczego się modlić?” o. Leszek Mądrzyk SJ

12.00 – modlitwa o rozbudzenie pragnienia modlitwy osobistej – Beata Towarek

13.00 – przerwa obiadowa

14.30 – „Zatańczmy dla Pana” – Monika Gajda

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II: „Jak stawać się człowiekiem modlitwy?” – o. Andrzej Bielat OP

16.15 – koncert Wioli Brzezińskiej

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Stanisław Stefanek

19.30 – zakończenie

Niedziela, 29 stycznia 2012 – „Przebaczenie”

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – Wojtek Karczewski

11.00 – katecheza I: „Przebaczenie drogą do wewnętrznej wolności” – ks. Krzysztof Wons SDS

12.00 – Anioł Pański

12.05 – „Śpiewajmy dla Pana” – WMU

12.30 – katecheza II: „Trudna droga przebaczenia” – Ida Niemirowska

13.30 – przerwa obiadowa

14.45 – przedstawienie amatorskiego teatru „Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi Mazowieckiej

16.00 – modlitwa o otwarcie się na przebaczenie – ks. Sławomir Wądołek

17.15 – przygotowanie do Euchrystii

17.30 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.00 – zakończenie

Posługa muzyczna: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

PROGRAM VIII OSCh

Sobota, 29 stycznia 2011 – „Rodzina jest przyszłością Kościoła” Kol 3, 18 – 21

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Robert Sulich

10.30 uwielbienie tańcem – „Mocni w Duchu”

11.00 konferencja: „Rodzina – blaski i cienie” – ks. Wojciech Nowacki

12.00 Anioł Pański

12.15 świadectwo: „Wybrałem rodzinę” – Tomasz Berent z WMU

12.30 konferencja: „Wyrośliśmy z rodziny i przez rodzinę” – Jacek Pulikowski

13.45 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima – Sensowni z Warszawy

15.30 modlitwa z adoracją – o zawierzenie siebie i swojej rodziny Jezusowi – Ula i Tomasz Berentowie z WMU

17.00 przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia – przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek

19.00 koncert zespołu 40 – 30 – 70

20.30 zakończenie

grupa muzyczna – „Mocni w Duchu” z Łodzi

Niedziela, 30 stycznia 2011 – „Życie jest darem” Rz 1, 24 – 28

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – Norbert Dawidczyk

10.30 uwielbienie tańcem – Zespół Uwielbienia „OdNowa”

11.00 konferencja: „Moje ciało stworzone do życia i miłości” – Grzegorz Górny

12.00 Anioł Pański

12.05 Międzynarodowa Fundacja „Wiedzieć Jak”

12.30 konferencja: „W obronie świętości życia” – Tadeusz Wasilewski

13.30 świadectwo

13.45 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa – o uwolnienie od grzechów przeciw ciału i ukochanie życia – ks. Piotr Pietrzak

16.30 przygotowanie do Eucharystii

17.00 Eucharystia – Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

18.30 zakończenie

grupa muzyczna – „Zespół Uwielbienia „OdNowa” z Białegostoku

PROGRAM VII OSCh

Sobota, 30 stycznia 2010 – „Posłanie” – Opieramy się na fragmencie z Iz 6, 8

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – Małgorzata Stuła Topolska

11.00 konferencja: „Kogo mam posłać…” – Jude Muscat

12.00 Anioł Pański – Ks. Infułat Zygmunt Żukowski (parafia Nawiedzenia NMP w Ostrołęce)

12.10 modlitwa „Poślij mnie” – Darek Jeziorny

13.30 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima „Idź i głoś” – ProMisja (Toruń)

15.30 konferencja: „Oto ja, poślij mnie” – Jude Muscat

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia – Przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek

19.00 zakończenie

grupa muzyczna – „Mocni w Duchu” z Łodzi

Niedziela, 31 stycznia 2010 – „Służba” – Opieramy się na fragmencie z J 13, 12 – 17

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – ks. Wojciech Nowacki

11.00 konferencja: „Służba na co dzień” – Jude Muscat

12.00 Anioł Pański – Ks. Kanonik Jan Świerad (parafia Zbawiciela Świata w Ostrołęce)

12.10 modlitwa „Ukochać służbę” – Darek Bielecki (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)

13.30 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima – Sensowni, Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)

15.30 konferencja: „Być sługą” – Jude Muscat

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia – Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.00 zakończenie

grupa muzyczna – „Zespół Uwielbienia OdNowa” z Białegostoku

PROGRAM VI OSCh

Sobota, 31 stycznia 2009 – „Eucharystia” – Opieramy się na fragmencie z Mt 26, 20.26-28

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – Grażyna i Krzysztof Kowalscy

11.00 konferencja: „Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” – o. Tomasz Kwiecień OP

12.00 Anioł Pański – ks. Wojciech Nowacki

12.10 modlitwa o rozkochanie się w Chrystusie Eucharystycznym – o. Remigiusz Recław SJ

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.20 spektakl – Teatr im. J. Węgrzyna z Ełku

16.30 grupy dzielenia

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia – Przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek

Słowo – ks. Wojciech Nowacki

19.00 – 20.30 zabawa ostatkowa

grupa muzyczna – „Mocni w Duchu” z Łodzi

Niedziela, 1 lutego 2009 – Opieramy się na fragmencie z Mt 26, 20.26-28

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – Danusia Święcka

11.00 konferencja „Eucharystia sakramentem uzdrowienia” – ks. Andrzej Brzozowski

12.00 Anioł Pański – ks. Przemysław Artemiuk

12.10 modlitwa o uzdrowienie – diakonia z Białegostoku

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.20 konferencja: „Eucharystia sercem Kościoła”

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.50 Eucharystia – Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

Słowo – ks. Przemysław Artemiuk

18.30 zakończenie

grupa muzyczna – diakonia z Białegostoku

PROGRAM V OSCh

Sobota, 2 lutego 2008 – „Maryja” – Opieramy się na fragmencie z J 19, 25 – 27

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki (Łomża)

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 konferencja: „Oto Syn Twój” – o. Remigiusz Recław SJ (Łódź)

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o dziecięctwo Boże – Sławomir Czajkowski (Wrocław)

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Modlitwa śpiewem – grupa muzyczna

15.20 rozważania różańcowe – tajemnice radosne

16.30 grupki dzielenia

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia, Przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek Słowo – ks. Krzysztof Herman (Białystok)

19.00 zabawa ostatkowa

grupa muzyczna – „Mocni w Duchu” z Łodzi

Niedziela, 3 lutego 2008 – Opieramy się na fragmencie z J 19, 25-27

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki (Łomża)

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 konferencja: „Oto Matka Twoja” – ks. Leszek Piórkowski (Płock)

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa „Przez Maryję do Jezusa” Norbert Dawidczyk, Wojciech Karczewski (wspólnota „Droga do Ojca”)

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Modlitwa śpiewem – grupa muzyczna

15.20 rozważania różańcowe – tajemnice chwalebne

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.50 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

Słowo – ks. Sławomir Wądołek (Płock)

18.30 zakończenie

grupa muzyczna – diakonia z Białegostoku

PROGRAM IV OSCh      

Sobota, 20 stycznia 2007 – „Miłość i Miłosierdzie” – Opieramy się na fragmencie z Łk 15, 11-24

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Ewa i Wojtek Karczewscy, Bożena Skuriat

11.00 konferencja: „Zabiorę się i pójdę do mojego ojca…” (Łk, 15, 18a) Monika i Marcin Gajdowie

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o otwarcie na Boże Miłosierdzie – wspólnota Jana Chrzciciela

13.40 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

15.15 „Mesjasz” – przedstawienie teatru z Ełku

16.15 grupki dzielenia

16.45 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.15 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek

Słowo – ks. Wojciech Nowacki

19.00 zakończenie

Niedziela, 21 stycznia 2007 – Opieramy się na fragmencie z J 15, 12-17

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Ania Bubrzycka i Arek Kruczyk

11.00 konferencja: „…abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12b) Monika i Marcin Gajdowie

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o otwarcie na Bożą Miłość – ks. Andrzej Brzozowski, Marysia Gołębiewska, Danuta Zajkowska

13.40 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

Stąd wyjdzie iskra…” – przedstawienie teatru z Ełku,

15:45 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.30 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

 Słowo – ks. Jacek Czaplicki

18.15 zakończenie

Posługa muzyczna – zespół „Mocni w Duchu”

PROGRAM III OSCh

Sobota, 4 lutego 2006, „Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” 1 Kor 12, 1-11

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Danuta Zajkowska

11.00 konferencja I: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – ks. Andrzej Grefkowicz

12.00 Anioł Pański – ks. Wojciech Nowacki

12.10 modlitwa o obudzenie charyzmatów – Dariusz Jeziorny

13.30 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

15.15 konferencja II: „…udzielając każdemu tak, jak chce” – ks. Mirosław Nowosielski

16.00 grupki dzielenia

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.00 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Bronisław Dembowski

Słowo – ks. Andrzej Brzozowski

18.30 zabawa ostatkowa (dla chętnych)

19.30 zakończenie

PROGRAM II OSCh

Sobota, 29 stycznia 2005 – „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” Łk, 18, 38

10.00 zawiązanie wspólnoty/powitanie

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 konferencja I: „Co chcesz, abym Ci uczynił” (Łk 18, 41) Ks. Mirosław Cholewa

12.00 modlitwa o uzdrowienie grupa z Białegostoku ks. Andrzej Brzozowski

13.00 przerwa obiadowa

14.30 modlitwa śpiewem

14.45 konferencja II: „Eucharystia miejscem uzdrowienia”

15.30 grupki dzielenia

16.00 przygotowanie do Eucharystii

16.30 Eucharystia (słowo skieruje do nas przewodniczący KZK ks. Wojciech Nowacki)

18.00 zabawa ostatkowa (dla chętnych)

PROGRAM I OSCh:

Sobota, 21 lutego 2004 – „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!” Łk 5, 4b

10.00 zawiązanie wspólnoty – wprowadzenie, powitanie

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 katecheza I: „na Twoje słowa zarzucę sieć” ks. Wojciech Nowacki

11.50 przerwa (kawa, herbata, ciasto)

12.30 katecheza II – „nie bój się, odtąd ludzi łowił będziesz” ks. Jacek Czaplicki

13.20 modlitwa o obudzenie charyzmatów

14.10 grupki dzielenia

15.00 agape /obiad dla wszystkich uczestników/

16.00 Eucharystia – „zostawili wszystko i poszli za nim”

17.00 świętowanie

19.00 zakończenie

 

GOŚCIE

XVI OSCh

Marek Wasąg – wieloletni koordynator Odnowy w archidiecezji przemyskiej. Członek Rady Polskich Egzorcystów i Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku.
ks. Andrzej Brzozowski – wieloletni koordynator Odnowy w diecezji białostockiej, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku
ks. Jacek Zakrzewski SAC – wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Zaangażowany w dzieło „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, współtworzy gazetkę parafialną „Krynica”, zaangażowany w dzieła Odnowy charyzmatycznej diecezji łomżyńskiej.
ks. Stanisław Tokarski – doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, założyciel i wice-przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
ks. Adam Jabłoński – kapelan Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, naczelny kapelan więziennictwa w Polsce
o. Michał Murzyn OP – dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, pracuje we Wrocławiu. Pochodzi z Ostrołęki.
o. Andrzej Bielat OP – dominikanin, doktor teologii, pracuje w Tarnobrzegu. Autor m. in. książki „Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej”. Od wielu lat współprowadzi rekolekcje dla rodzin.
s. Anuncjata Zdunek – Przełożona Generalna Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, mieszka w Niegowie.
Danusia Zajkowska – wieloletnia koordynatorka Odnowy diecezji białostockiej, związana z Ośrodkiem Rekolekcyjnym w Surażu, wielki przyjaciel OSCh.
Ida Niemirowska – wieloletni koordynator diecezji siedleckiej, związana z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence; członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych „Nowa Ewangelizacja”.
Maciek Górnicki  – mąż i ojciec 2 dzieci, doktor teologii. Specjalizuje się w teologii duchowości. Od wielu lat związany ze wspólnotą Szekinah w Gliwicach. Redaktor naczelny portalu Opoka.pl
Monika i Marcin Gajdowie – małżeństwo z czworgiem dzieci i dwójką wnucząt. Od wielu lat pracują z człowiekiem i dla człowieka (pro homine) prowadząc działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Autorzy wielu książek i płyt, m.in. najnowszej -„Świątynia”, „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, „Milczę i kocham” (CD).
Ania i Marek Rokitowie – małżeństwo z czwórką dzieci, związane z ośrodkiem rekolekcyjnym w Dobrym Mieście, gdzie mieszkają oraz z diakonią ”Odnowa Rodzinom”; współprowadzą rekolekcje wakacyjne dla rodzin.
Joanna i Norbert Dawidczykowie – małżeństwo z trojgiem dzieci. Od ponad dwudziestu lat związani z Odnową w Duchu Świętym, prowadzą konferencje, weekendy i rekolekcje dla rodzin oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”. Napisali ”Bigos małżeński” i „Torcik małżeński”. Współorganizatorzy OSCh.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej – katolicka wspólnota charyzmatyczna powstała w Szczecinie w 1993 r. Dziełem ewangelizacyjnym Wspólnoty i szczególnym charyzmatem dla Kościoła są jej pieśni. Wydała m. in. płyty: „Dotyk ognia” i „Paschalny deszcz”, a ostatnio „Drogę wiary”.
Diakonia muzyczna z Zambrowa – członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.

XV OSCh                                                                         

Krzysztof Kralka SAC – pallotyn, ewangelizator i rekolekcjonista. Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz Moderatorem Generalnym Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
o. Jacek Olczyk – SJ Rocznik ’80. Urodzony w Łodzi. Jezuita od 2004r. Wyświęcony w 2013r. Umiarkowanie szczęśliwy. Łódź – Gdynia – Kraków – Gdynia – Rzym – MAGIS 2016 – Bydgoszcz.
Michał Frąckiewicz – ewangelizator, członek wspólnoty Mocni w Duchu z Łodzi.
ks. Romuald Jaworski – psycholog i psychoterapeuta, superwizor, kapłan Diecezji Płockiej, kierownik Katedry Psychologii Religii UKSW w Warszawie, współzałożyciel i Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, autor książek i artykułów z psychologii religii i psychologii pastoralnej.
ks. Andrzej Grefkowicz – proboszcz parafii w Magdalence, pionier Odnowy w Polsce, wieloletni członek KZK, egzorcysta diecezji warszawskiej.
Christof Hemberger – wice-przewodniczący ICCRS (Międzynarodowych Służb Odnowy), pochodzi z Niemiec, diakon stały, mąż i ojciec 2 synów.
ks. dr Wojsław Czupryński – kapłan diecezji warmińskiej, duszpasterz akademicki, współzałożyciel Stowarzyszenia „Persona Humana” i Ośrodka Formacji Małżeńskiej, redaktor strony „Przed niedzielą” w Gazecie Olsztyńskiej, współpracownik serwisu wiara.wm.pl, związany z Ruchem Światło-Życie.
Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący Rady KZK, pomysłodawca i współorganizator OSCh, wraz z żoną Joanną współprowadzi rekolekcje dla rodzin i narzeczonych oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”.
Artur Skowron – wykładowca na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym, ewangelizator, prezes Fundacji CHARYZMATYKON.
ks. Czarek Czarkowski – kapłan diecezji łomżyńskiej; związany z Odnową w Duchu Świętym, od 2011 opiekun wspólnoty „Wypłyń na głębię” w Ostrołęce.
Diakonia muzyczna z Zambrowa – członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.
Zespół New Life’m – zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca).

XIV OSCh

dr Zbigniew Skuza – kapłan diecezji łomżyńskiej, biblista, rekolekcjonista, wicerektor WSD w Łomży.
ks. dr Wojciech Nowacki – kapłan diecezji łomżyńskiej, teolog dogmatyczny, wieloletni przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym (KZK), koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji łomżyńskiej, członek ICRRS (Międzynarodowych Służb Odnowy w Duchu Świętym).
ks. Marcin Wrzos – kapłan archidiecezji warmińskiej, od wielu lat związany z Ośrodkiem Rekolekcyjnym Odnowy w Duchu Świętym „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście, członek Rady KZK. Koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji warmińskiej.
Karol Sobczyk – prezes Chrześcijańskiej Fundacji „Głos na Pustyni”, podejmującej działania na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła, członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”.
Mariusz Mycielski – członek Rady KZK, koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej, lider grupy „W Drodze”, jeden z organizatorów rekolekcji „Jezus żyje” na Górze św. Anny, koordynator kursu „Elementy budowania wspólnoty”.
ks. dr Zbigniew Snarski – kapłan archidiecezji białostockiej, Archidiecezjalny Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji, asystent kościelny Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej.
Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący Rady KZK, pomysłodawca i współorganizator OSCh, wraz z żoną Joanną współprowadzi rekolekcje dla rodzin i narzeczonych oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”.
Darek Jeziorny – związany z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, przez dwie kadencje był członkiem ICCRS, przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Rady KZK.
Małgorzata Mularczyk – liderka grupy „Emaus” z Olecka w diecezji ełckiej, współorganizatorka wielu ewangelizacyjnych inicjatyw.
ks. dr Tomasz Jaklewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej, autor wielu książek naukowych i popularnych.
ks. dr Wojsław Czupryński – kapłan diecezji warmińskiej, duszpasterz akademicki, współzałożyciel Stowarzyszenia „Persona Humana” i Ośrodka Formacji Małżeńskiej, redaktor strony „Przed niedzielą” w Gazecie Olsztyńskiej, współpracownik serwisu wiara.wm.pl, związany z Ruchem Światło-Życie.
Mariusz Kubeł – związany z Odnową w Duchu Świętym, wodzirej i „człowiek od wszystkiego”, od początku służy OSCh.
Agnieszka Cudzich z zespołem – zespół pochodzący z Podhala, założony przez Roberta Cudzicha, znanego m.in. jako gitarzysta zespołu New Life‘M. Obecnie skład zespołu tworzą jego dzieci i przyjaciele: Agnieszka Cudzich – śpiew, Piotr Cudzich – piano, Maciej Gruchacz – gitara, Mateusz Cudzich – gitara basowa, Kuba Cudzich – instrumenty perkusyjne, Kamil Cudzich – perkusja.
Diakonia muzyczna z Zambrowa – członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.

XIII OSCh

Katerina Lachmanova – pochodzi z Czech, specjalizuje się w teologii duchowości i antropologii teologicznej, doktorat z teologii, pracuje w Centrum Duszpasterskim w Pradze, autorka wielu książek z dziedziny duchowości i psychologii, m.in. Dwa oblicza lenistwa, Przewodnik po miłosierdziu, Więzienie nieprzebaczenia, członek ICRRS.
Lucyna Słup – absolwentka filologii polskiej i teologii w Krakowie, psychoterapeuta, współpracuje na stałe ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną „Pracownia Dialogu” w Warszawie, wraz z mężem należy do Wspólnoty Chemin Neuf.
Ks. Marek Dziewiecki – kapłan diecezji radomskiej, doktor psychologii, ekspert Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.
Marcin Jakimowicz − redaktor „Gościa Niedzielnego”, pisarz, absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, mieszka w Katowicach, żonaty, ma 3 dzieci.
Ireneusz Krosny – polski aktor, mim, specjalizujący się w pantomimie komicznej, związany z ”Gościem Niedzielnym”, gdzie pisze komentarze do Słowa na każdy dzień.
Ks. Jacek Dąbrowski – kapłan diecezji łomżyńskiej, związany z ruchem Alpha, opiekun „Wspólnoty Theoforos” działającej w Łomży i Ostrołęce.
Ks. Grzegorz Karwowski – kapłan diecezji łomżyńskiej, związany z Odnową w Duchu Świętym, obecnie opiekun wspólnoty w Kolnie.
Ks. Czarek Czarkowski – kapłan diecezji łomżyńskiej; związany z Odnową w Duchu Świętym, od 2011 opiekun wspólnoty „Wypłyń na głębię” w Ostrołęce.

XII OSCh

Michał Murzyn OP – dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista z Lublina
Jan Budziaszek – perkusista, związany z zespołem SKALDOWIE, autor „Dzienniczka perkusisty”
ks. Sławomir Płusa – koordynator i egzorcysta diecezji radomskiej, przewodniczący KZK
ks. Leszek Piórkowski – założyciel Wojska Gedeona, diecezjalny egzorcysta i ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
Ania Bubrzycka i Dorota Śledzińska – byłe liderki wspólnoty „Wypłyń na głębię” z Ostrołęki
ks. Andrzej Brzozowski – wieloletni koordynator Odnowy w diecezji białostockiej, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Grabówce
Danusia Zajkowska – wieloletnia koordynatorka Odnowy diecezji białostockiej, związana z Ośrodkiem Rekolekcyjnym w Surażu.
Gienia Teleszewska – była liderka wspólnoty „Światło Miłosierdzia” z Mrągowa
ks. Michał Olszewski SCJ – kaznodzieja, rekolekcjonista, egzorcysta diecezji kieleckiej
ks. Andrzej Witerski – koordynator Odnowy w Duchu Świętym w  diecezji drohiczyńskiej
Zespół New Life’m – zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca). Najnowsza płyta „Tylko Ty i Ja” miała premierę w czasie Czuwania w Częstochowie w 2013r.

XI OSCh
Ks. Przemysław Artemiuk – kapłan diecezji łomżyńskiej, wykładowca teologii fundamentalnej na UKSW w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
Ks. Andrzej Grefkowicz – proboszcz parafii w Magdalence, pionier Odnowy w Polsce, wieloletni członek KZK, egzorcysta w diecezji warszawsko-praskiej.
Ks. Marek Wasąg – odpowiedzialny za Odnowę w Archidiecezji Przemyskiej. Członek Rady Polskich Egzorcystów i Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku.
Darek Jeziorny – związany z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, wieloletni wiceprzewodniczący KZK, członek ICCRS.
Monika i Marcin Gajdowie – małżeństwo z czworgiem dzieci. Od wielu lat pracują z człowiekiem i dla człowieka (pro homine) prowadząc działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Autorzy wielu książek i płyt, m.in. „Rodzice w akcji”, „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, „Milczę i kocham” (CD).
Joanna i Norbert Dawidczykowie – małżeństwo z trojgiem dzieci. Od kilkunastu lat związani z Odnową w Duchu Świętym, szczególnie wezwani do posługi na rzecz rodzin. Współprowadzą rekolekcje dla rodzin i dla narzeczonych. Współorganizatorzy OSCh.
Zespół New Life’m – zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca). Najnowsza płyta „Tylko Ty i Ja” miała premierę w czasie Czuwania w Częstochowie w 2013r.

X OSCh
bp Janusz Stepnowski
ks. bp Tadeusz Bronakowski
Michelle Moran
Ks. Rafał Jarosiewicz
Marcin Gajda
Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku
diakonia muzyczna z diecezji warmińskiej ”8 Błogosławieństw”

IX OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
o. Leszek Mądrzyk SJ
ks. Krzysztof Wons SDS
o. Andrzej Bielat OP
Ks. Wojciech Nowacki
ks. Sławomir Wądołek
Ida Niemirowska
Monika i Marcin Gajdowie
Beata Towarek
Wojtek Karczewski
Wiola Brzezińska
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej (WMU)
„Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi Mazowieckiej

 

VIII OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
ks. Wojciech Nowacki
ks. Piotr Pietrzak
Jacek Pulikowski
Tadeusz Wasilewski
Grzegorz Górny
Ula i Tomasz Berentowie (WMU)
Sensowni – Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)
Mocni w Duchu z Łodzi
Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku
Zespół „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach”

 

VII OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
Jude Muscat (ICRS – Malta)
Dariusz Jeziorny (ICRS)
ks. Wojciech Nowacki
Małgorzata Stuła Topolska
Darek Bielecki (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)
Ks. Infułat Zygmunt Żukowski
Ks. Kanonik Jan Świerad
ProMisja (Toruń)
Sensowni – Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)
Mocni w Duchu z Łodzi
Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

VI OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
o. Tomasz Kwiecień OP
o. Remigiusz Recław SJ
ks. Wojciech Nowacki
ks. Andrzej Brzozowski
ks. Przemysław Artemiuk
ks. Piotr Bryk
Grażyna i Krzysztof Kowalscy
Danusia Święcka
Teatr im. Węgrzyna z Ełku
„Mocni w Duchu” z Łodzi
Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

V OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
o. Remigiusz Recław SJ
ks. Wojciech Nowacki
ks. Krzysztof Herman
ks. Leszek Piórkowski
ks. Sławomir Wądołek
Sławomir Czajkowski
Grażyna Miąsik
Danusia Zajkowska
Zespół Mocni w Duchu z Łodzi
Zespół muzyczny z Białegostoku

IV OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. bp Tadeusz Bronakowski
ks. Wojciech Nowacki
ks. Andrzej Brzozowski
ks. Jacek Czaplicki
Monika i Marcin Gajdowie
Wspólnota Jana Chrzciciela
Danusia Zajkowska
Teatr im. Węgrzyna z Ełku
Zespół Mocni w Duchu z Łodzi

III OSCh

bp Stanisław Stefanek
ks. Wojciech Nowacki
ks. Andrzej Grefkowicz
ks. Mirosław Nowosielski
ks. Andrzej Brzozowski
Darek Jeziorny
Danusia Zajkowska
Zespół Mocni w Duchu z Łodzi

II OSCh

bp Bronisław Dembowski
ks. Wojciech Nowacki
ks. Mirosław Cholewa
ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
ks. Andrzej Brzozowski

 

I OSCh

Wojciech Nowacki
ks. Jacek Czaplicki
ks. Krzysztof Herman
Danusia Zajkowska